ALOITA NYT

Valmistautuminen synnytykseen ja synnytyspelko

raskaus
Valmistautuminen synnytykseen ja synnytyspelko

Hei äiti!

Odotatko tulevaa synnytystä malttamattomana, mutta toisaalta pelonsekaisin tuntein? Jokainen tuleva äiti ja isä jännittää synnytystä on perheeseen syntymässä esikoinen tai sisaruksia. Parhaimmillaan synnytys voi olla antoisa, ajoittain vaativa ja vaikeakin kokemus, joka voimaannuttaa niin naisena kuin äitinä. Synnytykseen liittyvä jännitys on normaali tunne ja jopa hyödyllinen, koska se nostaa naisen adrenaliinitasoa ja auttaa valmistautumaan synnytykseen ja synnytyksestä selviytymiseen. On tavallista, että myös isät tuntevat pelkoa raskauden alussa ja synnytyksen lähestyessä. 

Voimakas synnytyspelko on puolestaan haitaksi äidille itselleen sekä raskauden ja synnytyksen kululle sekä estää näin äitiä nauttimasta raskaudesta ja elämästä normaalia elämää. Pelon ja ahdistavien tuntemusten hallinta vie paljon energiaa. On arvioitu, että noin 6- 10 % raskaana olevista kärsii vaikeasta synnytyspelosta. Pelko synnytystä kohtaan ilmenee muun muassa painajaisina, ahdistuneisuutena ja paniikkikohtauksina. Pelko voi olla epämääräistä huolta tai selkeää pelkoa jotain tiettyä asiaa kohtaan. 

Olet varmasti pohtinut synnytykseen liittyvää kipua, kuinka selviät siitä? Omaa avuttomuutta ja mitä jos menetät voimasi ja itsehallintasi ? Mitä jos en osaa synnyttää ” oikein” ja synnytys hankaloituu ja lapselle tulee hätä tai vaurioituu ? Mitä jos joudutaan toimenpiteisiin ? Mitä jos henkilökemiat kätilön ja henkilökunnan kohdalla ei kohtaa ? Synnytyspelko on pelkoa  hallitsematonta tilannetta kohtaan. Synnytys voi kokemuksena tuntua sinusta hallitsemattomalta ja kontrolloimattomalta, jossa oman kehon toiminnan vietäväksi asettuminen voi ajatuksena tuntua vieraalta. Ensisynnyttäjien pelot ja jännittäminen liittyvät usein kipuun. Myös repeämisen pelko on tavallista. Nämä kaikki ovat luonnollisia ajatuksia ja yleisiä pelkoja niin äidille kuin isälle uuden tilanteen edessä. 

Synnytyskivun pelko on yhteydessä kivun pelkoon yleensä. On tärkeää, että puhut avoimesti  tuntemuksistasi läheisillesi ja kysyt neuvolassa, sairaalassa ammattihenkilöiltä sinua askarruttavista asioista. Sinulla on oikeus osallistua päätöksiin omasta hoidostasi. Turvallisuutta ja luottamusta synnytyksestä selviytymiseen lisää hyvä tiedonsaanti sinua askarruttavista asioista. Ota selvää ja pyydä tietoa oman synnytyssairaalan kivunlievitysvaihtoehdoista ja hoitokäytännöistä myös synnytyksen vaiheisiin tutustuminen kannattaa. Tutkimusten mukaan naisen kyky kestää kipua ja ahdistusta synnytyksessä paranee, kun hän saa puolisolta ja synnytyssairaalan henkilökunnalta tukea. Vahva tuki naiselle pystyy korvaamaan synnytyksen lääketieteellistä avustamista kivunlievityksineen ja riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen pienenee. 

Nykyisin tutustumiskäyntejä sairaalaan on kuitenkaan enää harvassa sairaalassa ja on siirrytty synnytysvalmennusten osalta yhä enemmän digitaaliseen valmennusmuotoon. Yksityisiä kätilön tuottamia synnytysvalmennuksia on kuitenkin useassa kaupungissa saatavilla ja näitä kannattaa hyödyntää. Lisäksi doulasta voi olla äidille ja perheelle merkittävä apu synnytyksestä selviytymiseen ja myönteiseen synnytyskokemukseen. 

Uudelleensynnyttäjien pelot liittyvät useimmiten aiempiin huonoihin synnytyskokemuksiin ja tällöin on tärkää purkaa aiempi kokemus ammattihenkilöiden tukemana. Havaitsematta jäänyt tai taka-alalle painettu pelko on huono lähtökohta tulevalle synnytykselle. Voimakasta synnytyspelkoa ja ahdistuneisuutta kokeva äiti kokee synnytyksen usein kivuliaaksi ja negatiiviseksi. Heillä voi olla myös korkeampi riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Ahdistuneisuus ja pelko voivat käynnistää synnytyksen ennenaikaisesti tai estää käynnistymisen ja sen seurauksena johtaa raskauden yliaikaisuuteen ja synnytyksen käynnistymiseen. Epämiellyttävä kokemus synnytyksestä saattaa vaikeuttaa jopa äitiyteen sopeutumista ja äidin on vaikea luoda hyvää suhdetta vauvaan. 

Äitiysneuvolan ja perhevalmenuksen avulla voidaan hoitaa synnytyspelkoa kuuntelemalla, jakamalla asiallista tietoa sekä myös tarvittaessa ohjata erityishoitoon synnytyspelkopoliklinikalle. Jos koet synnytyspelkoa ota rohkeasti asia puheeksi neuvolassa tai synnytyssairaalassa. Olisi tärkeää, että sinulla itsellä on raskauden aikana tunne siitä, että pystyt itse vaikuttamaan hyvinvointiisi vaikuttaviin tekijöihin ja myös tulevaan synnytykseen. Usein tuntemusten jäsentäminen ja peloista puhuminen yhdessä ammattihenkilön kanssa auttaa. Hallinnan tunnetta voidaan lisätä valmentamalla ja antamalla tietoa raskauteen ja synnytykseen liittyviä asioita, jolloin voit ennakoida ja tunnistaa niitä asioita joista selviytyminen edellyttää erityisiä taitoja tai joita voit käsitellä etukäteen välttyäksesi epämiellyttäviltä tunteilta. Parhaimmillaan valmentatuminen tukee itseluottamustasi ja voimavarojasi sekä auttaa sinua kohtamaan myös synnytykseen liittyviä kielteisiä epänormaaleja ja yllättäviä tapahtumia.

Synnytyksen kulkua on mahdotonta varmuudella etukäteen tietää, mutta jonkinlainen yhdessä ammattihenkilön kanssa etukäteen laadittu synnytyssuunnitelma on usein hyvä konkreettinen apukeino. On tärkeää, että sinulla on konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia ja saat apua tunteiden käsittelyssä synnytykseen valmistatumisessa ja sen aikana. Tuen avulla voit synnyttää normaalisti ja osaat ottaa synnytyksen vastaan sellaisena kuin se on. 

Tärkeintä onnistuneessa synnytyskokemuksessa on se, että äiti löytää itselleen sopivan synnytystavan kätilön avustuksella. Hyvin hoidetulla raskausajalla ja synnytyksellä on myönteinen vaikutus niin sinun kuin vauvasi väliselle suhteelle että hyvinvoinnillesi synnytyksen jälkeen. Toisten synnyttäjien kertomuksia kannattaa kuunnella kriittisesti sillä jokaisen synnytyskokemus on aina yksilöllinen ja jokainen synnytys on omanlainen. 

Kuinka valmistautua ja lieventää synnytysjännitystä tai pelkoa 

Rentoutumisella on paljon myönteisiä vaikutuksia hyvinvoinillemme. Rentoutumisella voit vaikuttaa yöunen laatuun ja se vähentää myös raskausajan vaivoja. Rentoutunut mieli lisää itseluottamusta ja uskoa onnistumiseen sekä rentoutumisen taidosta on suuri hyöty synnytyksessä. Synnytys sujuu nopeammin ja luonnollisemmin, kun äiti osaa rentouttaa itseään. Lisäksi rentoutuminen auttaa tulemaan toimeen synnytyskivun kanssa. Rentoutuminen on taito, jonka jokainen voi oppia, mutta se vaatii säännöllistä harjoittelua. Jos haluaa olla rauhallinen, se ei onnistu vain tahtomalla. Jotta osaat rentouttaa itseäsi tulevassa synnytyksessä kannattaa taitoa harjoitella jo hyvissä ajoin raskauden aikana. Synnytykseen liittyy myös hankalia tunteita kuten kipu, pelko, turvattomuus ja turhautuminen. Rentoutuminen on myös keino näiden tunteiden hyväksymiseen. Kun voit itse tehdä jotain omaa oloasi helpottaaksesi tämä lisää myös turvallisuuden tunnetta. 

Kipu ja rentoutuminen 

Synnytyksen aikana rentoutuneessa tilassa sinun on helpompi luoda positiivisia ajatuksia ja mielikuvia synnytyksestä. Kehosi on viisas ja synnytys on luonnollinen tapatuma. Ota supistukset luonnollisina synnytykseen kuuluvina ja ”mukaudu” synnytyksen kulun eri vaiheisiin, tämä vaikuttaa myönteisesti synnytyksen kulkuun. Supistuskipua voi ajatella myös hyvänä asiana, supistukset auttavat vauvaa kulkeutumaan synnytyskanavassa ja herättelee vauvan elimistöä syntymää varten. Rentoutuneessa kehossa supistukset tehoavat paremmin, lisääntyneen endorfiinin ja oksitosiinin erityksen myötä. Endorfiini lievittää kipua ja oksitosiini supistaa kohtua. Kipua ei voi hallita eikä rentoutuminen poista kipua, mutta sen avulla voi sietää kipua paremmin. Rentoutuminen ja kivun lääkitseminen eivät sulje myöskään toisiaan pois.  

Mitä voit tehdä itse ? 

Synnytyspelko tiettyyn pisteeseen on hyväkin asia sillä se patistaa äitiä valmistautumaan synnytykseen. Olemme yksilöitä ja jokaiselle naisella on omat voimavaransa, synnnytystuen tarpeet ja pelot, unelma hyvästä synnytyskokemuksesta sekä oma tapa valmistautua synnytykseen. Kerro avoimesti läheisillesi tuntemuksistasi, jäsentele tuntemuksiasi kirjoittamalla ja hae tietoa sinua askarruttaviin asioihin synnytyksen ammattilaisilta. Voit kokeilla tanssia, laulua, musiikkia, äitiysjogaa, erilaisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia.  Rentoutumista kannattaa harjoitella kotona jo raskauden aikana, näin siitä saat parhaiten apua synnytyksessä. Rentoutumisessa tärkeä osa on hengityksen säätely ja käyttö. Kun osaat hengittää pallean kautta oikein ja rentoutua, pystyt omin keinoin helpottamaan oloasi. 

Vinkit synnytykseen valmistautumiseen

 • Tee itselle mieluisia ja oksitosiinihormonia nostattavia asioita, jotta synnytys lähtisi hyvin käyntiin 
 • Lepää riittävästi ja nuku päiväunia. Väsymys on synnyttäjän pahin vihollinen eli pidä väsymys loitolla nukkumalla. 
 • Lämmin suihku, kylpy rentouttaa ja vie särkyä 
 • Ravitse kehoasi syömällä ja juomalla hyvin. 
 • Tee mielikuva-, hengitys- ja rentoutusharjoituksia. 
 • Pyydä puolisoasi hieromaan, silittelemään, hellimään ja suukottelemaan. 
 • Synnytyksen käynnistyessä säästä alussa voimia: jos voit maata, niin makaa. Jos voit istua, niin istu. Ja vasta, kun et voi kuin istua, liiku ja rentouta itseäsi liikkeen avulla. 
 • lantion pyöritys helpottaa vauvaa löytämään hyvän syntymäasennon ja lievittää painetta lantiossasi. 
 • varaa herkullisia eväitä synnytystä varten. (kevyttä syömistä ja juomista). 
 • Kerro kumppanillesi toiveistasi ja tuntemuksistasi sekä kuinka hän voi olla avuksi. 

Tapoja rentouttaa kehoa 

 • Kävely ja heijaaminen omien tuntemusten mukaisesti seisten, seinään nojaten, roikkuen esim. kumppanin tukemana, tangosta kiinni pitäen, katosta roikkuvasta liinasta jne. -Keinuttelu tai pallon päällä liikkuminen 
 • Supistusten aikana kannattaa keskittyä hengittämään korostetun syvään. Supistuksen tullessa hengitä nenän kautta sisään ja rauhallisesti lantion kautta ulos. 
 • Syvähengittäminen auttaa sietämään supistuksia ja auttaa keskittymään, samalla lantionpohja rentoutuu. Saat saman vaikutuksen laululla tai suun ja leuan rentouttamisella 

Synnytyksen käynnistyessä perheet kysyvät usein minulta kysymyksen osaisitko arvioida milloin vauva syntyy tai miten synnytys tästä etenee ? Usein vastaus on kaikille sama, kunpa minulla olisi kristallipallo josta näkisin. Jokainen synnytys on omanlaisensa ja voin antaa vain arvioita, mutta lopulta jokainen synnytys kulkee omaa polkuaan. Elämme hetkessä ja annamme kehon tehdä rauhassa tehtävänsä. Sinun kehosi on viisas, luota siihen. Selviät synnytyksestä parhaalla mahdollisella tavalla läheisten ja sairaalan henkilökunnan tukemana. 

Onnea matkaan!
Tiina Murdoch, kätilö

Tiina toimii asiantuntijana Nordic Fit Mama 1 - Kuntouta keskivartalo® valmennuksessa. 

Lue myös vinkit lantionpohjan rentoutukseen.

Tutustu valmennuksiimme:

Katso kaikki valmennukset