ALOITA NYT

Oulun kaupunki tutki Nordic Fit Maman verkkovalmennusten tehoa

Oulun ammattikorkeakoulun ja Ouluhealth Labin kanssa yhteistyössä syksyllä 2021 tehdyssä tutkimuksessa etsittiin vastausta kysymykseen, olisiko verkkovalmennus hyödyllinen lisä äideille tarjottaviin neuvolapalveluihin. Vastaus oli kyllä. Digivalmennus todettiin tutkimuksessa oivalliseksi työkaluksi neuvolan käyttöön ja sitä kiittelivät niin tutkimukseen osallistuneet äidit kuin neuvolan terveydenhoitajatkin. 

Tutkimus toteutettiin Oulun kaupungin Kaakkurin hyvinvointikeskuksessa, jossa testattiin Nordic Fit Maman  verkkovalmennuksen tehoa synnyttäneiden äitien palautumisessa. Lopputulos oli, että sekä valmennusryhmään osallistuneet äidit että terveydenhoitajat kokivat digivalmennuksen toimivaksi ratkaisuksi äitien palautumisessa raskaudesta ja synnytyksestä. Valmennuksessa äitejä ohjattiin keskivartalon ja lantionpohjan kuntouttamiseen. He saivat lisäksi ohjeistusta myös jaksamiseen ja uuteen elämäntilanteeseen liittyen. 

Helposti saavutettava digivalmennus hyvä lisä neuvolan palvelutarjontaan

Tutkimukseen osallistuneiden terveydenhoitajien mukaan helposti saavutettava digivalmennus on hyvä lisä neuvolan palvelutarjontaan. He kertoivat uskovansa sen lisäävän äitien ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä auttavan neuvoloita vähentämällä terveydenhoitajien kuormitusta.  Terveydenhoitajien mukaan heidän asiakkaansa olivatkin “ottaneet innoissaan vastaan tämän palvelun”.

Valmennus sai äideiltä kiitosta selkeistä ja ammattitaitoisista ohjeista sekä valmennusalustan helppokäyttöisyydestä. Myös terveydenhoitajat kertoivat saaneensa valmennuksesta lisäoppia synnytyksen jälkeiseen kuntoutumiseen ja toivoivat saavansa sitä lisää.

”Olisi mukava saada lisää neuvoja ja vinkkejä sekä työkaluja näin ammattilaisena tarjottavaksi neuvolassa synnytyksen jälkeen äideille. ”, kertoo eräs terveydenhoitaja.  

Yleisesti ottaen kokeilua pidettiin onnistuneena ja digivalmennusta lupaavana mahdollisuutena:

”Kiitos hyvästä valmennuksesta, äidit ovat olleet todella iloisia saadessaan osallistua tutkimukseen,” totesi eräs terveydenhoitaja.

Nordic Fit Maman konsepti toimii

Vuonna 2017 perustettu Nordic Fit Mama on auttanut jo 20 000 äitiä palautumaan  synnytyksestä. Äideiltä saatu palaute on ollut lähes poikkeuksetta kiittävää. Monet äidit palaavat palveluun uuden raskauden jälkeen.

Nordic Fit Mama on kerännyt viimeisten viiden vuoden aikana paljon arvokasta tietoa äitien tilanteesta, avun tarpeesta ja toiveista. Sekä siitä, mikä herkässä ja ainutkertaisessa elämänvaiheessa auttaa. Tietoa käytetään palvelun kehittämiseen. 

“Tutkimukset ovat osoittaneet digitaalisten palveluiden olevan suuri mahdollisuus terveydenhuollossa. Tämän kehityksen toivoisi olevan hieman nopeampaa, jotta yhdenkään äidin ei tarvitsisi jäädä yksin sellaisten ongelmien kanssa, joihin on olemassa ratkaisu.”, kertoo Nordic Fit Maman perustaja Riina Laaksonen. 

Valitse juuri sinulle sopiva jäsenyyspaketti!

KLIKKAA KAUPPAAN